aktiviteter / Aktiviteter første halvdel 2020

Aktiviteter første halvdel 2020


#Nyt fra Aktivitetsudvalget


Aktivitetsudvalget holdt møde onsdag d. 5. februar 2020 med følgende deltagere:

Vibeke KH 19, Bente KH 24, Bodil KH 32, Inga Rex KH 9, Ingrid KH 13, Helle KH 2, MIA KH 34 og Annelise KH 3

Aktiviteter for 1. del af 2020
-------------------------------------------------------------------------

Februar

Tirsdag d. 18. februar
Kilden holder fødselsdag med kaffe og kage kl. 19.30.
Pris: 30,00 kr.
Tilmelding senest d. 10. februar

Torsdag d. 20. februar og hver anden torsdag
Vi starter på noget helt nyt.
Uforpligtende komsammen i Kilden kl. 15:00 til 17:30 hvor der kan hygges med håndarbejde og kortspil. Kaffen serveres på husets regning. Nærmere information og kontakt til Annelise KH 3.

Marts

Torsdag d. 12. marts
Vi planlægger et besøg på Lokalhistorisk Museum, Avderødvej 19, 2980 Kokkedal, kl.: 10:30 til 12:00.
Der vil blive holdt et foredrag i det lille intime museum. Derefter kører vi sammen i bil efter aftale. Efterfølgende spiser vi frokost på en af de hyggelige restauranter i Rungsted.
Museumsbesøget er gratis.

Tilmelding: senest mandag d. 2. marts.

KOKKESKOLEN
Lørdag d. 21. marts laver kokkeskolen BRUNCH kl. 11:00.
Nærmere herom senere. Per KH 3 står som tovholder.

April
Fredag d. 3. april - Påskefrokost
Vi samles i Kilden for at få lidt lækkert at spise i hyggeligt selskab.
Tilmelding senest mandag d. 23 marts.
Tidspunkt: Kl. 18:00
Nærmere info om arrangementet følger.


Generelt
----------------
Tilmelding : til MIA KH 34, fortrinsvis pr. mail.

Betaling: man vil nu kunne betale med mobile pay ved tilmelding til Inga Rix KH 9, Tlf. 22167143.
Det er også muligt at betale ved ankomst til arrangementet.

Petanque
Petanque-året starter onsdag d. 15. april kl. 14.30, hvor vi åbner "ballet" med et lille glas.
Derefter er der petanque hver onsdag samme tid og sted.


--oOo--
johnni nielsen