fælleshus / Hus regler Kilden

Hus regler Kilden

KILDENS HUSREGLER:

1. Huset blev taget i brug første gang 18.02. 2011.
2. KILDENS hovedformål er at være samlingslokale for møder og socialt samvær for beboerne i Kildehusene.
3. KILDEN lånes eller lejes ikke ud til andre end beboerne.
4. KILDEN kan reserveres til enkeltstående private og sociale arrangementer for beboere i Kildehusene i ikke over 3 dage.
5. KILDENS sengepladser kan reserveres af Kildehusenes beboere til overnattende gæster i ikke over 3 sammenhængende nætter.
6. KILDEN kan ikke reserveres til klublignende formål hverken på uge-, måneds- eller halvårsbasis.
7. Dem, der har reserveret KILDEN til en privat eller social sammenkomst, betaler for eventuelle skader på hus, udstyr eller service.
8. Dem, der har reserveret, har ansvaret for aflevering af lokalerne i aflåst, ryddet og rengjort stand. Køleskabet skal være tømt for madvarer og alt affaldet fjernet.
9. Dem, der har reserveret, afleverer nøglerne helst til sammen person som har udleveret dem.
10. Rygning er forbudt i KILDEN!

11. Husdyr må ikke medtages under sammenkomster og møder. Overnattende gæster kan medbringe husdyr.
Formand Per Høegh Nielsen | Kildehusene 3, Nivå - Danmark | Tlf.: 50541237